Embarcadero - За фирмата

Embarcadero предоставя на софтуерните разработчици и професионалните специалисти на бази данни спечелили множество награди средства за дизайн, изграждане, оптимизиране и изпълнение на софтуерни приложения и бази данни с множество платформи и програмни езици.
С придобиването на CodeGear™ от Borland през 2008, Embarcadero сега обслужва повече от 3 милиона професионалисти в цял свят с интегрирани среди за разработване (IDE) и тулове за бази данни, които драматично улесняват и ускоряват разработването на приложни системи. Продуктите на Embarcadero се използват в най-търсените вертикални индустрии. Продуктите на Embarcadero правят по-лесен живота на разработчиците, архитектите и администраторите на бази данни. Ако Вашият екип е ангажиран с разработване на софтуер и/или бази данни, моделиране на бази данни, промяна на управлението на база данни, оптимизация и премахване на проблеми в работата на бази данни, или администрирането на бази данни, продуктите на Embarcadero могат да Ви помогнат, независимо дали се нуждаете от единствен тул за решаване на специфичен проблем, или искате да разполагате с  неотложен достъп практически до всеки продукт с помощта на платформата ® All-Access™, Embarcadero е експертния избор,  за Вашите задачи.
Хетерогенни средства за бази данни с пълен съпорт на най-широко разпространените бази данни с SQL платформа като Oracle®, IBM DB2®, Microsoft® SQL Server®, Sybase®, MySQL®, и InterBase®. Тези средства поддържат целия цикъл , свързан със с базите данни – от дизайна, разработването, управление на промените, до решаване на проблеми и оптимизация, както и администриране на базите данни. Туловете на Embarcadero могат да улеснят и ускорят изпълнението на проектите от екипите на архитекти, разработчици и администратори на бази данни като обезпечат професионален дизайн, бързо изграждане,  максимизиране на производителността, пригодността и сигурността на базите данни.
Embarcadero предлага различни схеми на лицензиране, с които може да оптимизира цената и да максимизира продуктивността на всеки тип потребители. Индивидуалните потребители и малки екипи разработчици могат да изберат лицензи от типа „workstation” както и по-гъвкавият тип „network-based licensing”. Тези опции за лицензиране се подсилват от изключителната технология на Embarcadero с названието ToolCloud. ToolCloud осигурява операционната ефективност и контрол на централизираното управление на лицензи заедно с т.н  “zero-install”, което осигурява достъп до туловете при поискване от потребителите.  С ToolCloud™ организациите си осигуряват лесно управление на лицензите, намаляване на цената за управление, и контрол на достъпа чрез консолидиране, централизиране, виртуализиране и стандартизиране на начина, по който те доставят туловете на своите специалисти.
Embarcadero също предоставя All-Access, първата и единствена „on-demand” платформа, в която се включват всички предлагани продукти за разработчици, администратори на бази данни и архитекти.  All-Access обезпечава всички необходими продукти за бази данни и платформи за разработване когато те са нужни, с единствен високо-ефективен по отношение на цената лиценз.

 

Официален уеб сайт на Embarcadero
 

Copyright AIT SOFT Limited

България Македония