Embarcadero - Схеми на лицензиране

Предизвикателството да си лицензиран потребител

Когато лицензират софтуерни продукти, организациите искат да получат максимум гъвкавост и управляемост при минимална цена.
Гъвкавост означава възможността да се използва софтуера навсякъде, по всяко време, на всяка машина, от всеки упълномощен потребител.

Управляемостта се определя от изискването за контрол, одит и отчет за използването на лицензите. Организациите имат необходимост да контролират кой може да усвоява лиценза за използване на софтуера, както и кога, или в какъв интервал /например от 9:00 до 17:00/ може да го използва. Възможно е да искат също да резервират даден лиценз за определен потребител, за да се гарантира достъп до софтуера, когато той е необходим. В допълнение съществуват изисквания от регулаторен характер, които налагат допълнителни условия и ограничения за следене на достъпа до софтуера.
Embarcadero предлага различни опции за лицензиране, така че организациите да могат лесно да управляват техния софтуер, осигурявайки на крайния потребител да има на разположение туловете, които са му необходими и когато са му нужни.

Опцията за работна станция /Workstation/ е перфектна за отделни потребители; докато възможността за мрежово базиран поименен лиценз и лицензиране за работа в конкурентен режим обезпечават гъвкавост, най-ефективно ценово решение за организации с голям брой потребители, които искат да имат възможността да споделат и управляват общ набор от лицензи.

Embarcadero има опции за лицензиране, които отговарят на нуждите на организации с произволен размер, но също така и за отделни потребители:

 • Workstation
  Лиценз от тип Workstation се привързва към един компютър ("node-lock") или към един именован потребител ("named user"). Един Workstation лиценз може да бъде инсталиран само на една машина и не може да се използва в конкурентен режим. Един именован Workstation лиценз се регистрира за един именован потребител- индивид и само на него се разрешава да използва продукта. Лицензирането с Workstation опции работи най-добре потребители, които работят с продукта непрекъснато и се нуждаят през цялото време от налично копие на софтуера на тяхната машина. Потребителят на лиценз от тип Workstation трябва да създаде свой акаунт в Embarcadero Developer Network, с който да регистрира своя продукт и да придобие статут на регистриран потребител. Лицензите от тип Workstation не изискват инсталиране на сървър за управление на лицензи.
 • Network Named User
  Лицензирнето от тип Network Named User е подобно на Workstation лицензиране, тъй като то е предназначено за единичен потребител. Разликата е в това, че лицензите са привързани към потребител, а не към компютър. Те се управляват в мрежов режим чрез използването на лицензен сървър, като Embarcadero License Server (ELS) или опционно FLEXnet Publisher. Администраторът на мрежата инсталира софтуера на лицензния сървър (ELS или FLEXnet) в централна алокация на мрежата и поддържа списък от именованите мрежови потребители, които са упълномощени да работят с продукта. За потребителите от тип Network Named е гарантиран достъпа до съответните лицензи по всяко време до момента, в който администраторът отмени техния достъп.
  Предимство на този тип лицензиране освен централизираното администриране е също така възможността потребителят да ползва софтуера от всяка машина в мрежата, на която е разрешено да се работи с този софтуер. Лицензите могат  бързо и лесно да се пре-назначават без да има необходимост от контакт с Embarcadero. Осигуряването на отчетност за използването дава яснота кой използва лиценза и кой не, с което е възможно обоснованата промяна на упълномощените потребители с цел оптимизиране на използването на лиценза.  
 • Network Concurrent (floating)
  Лицензите от тип Network Concurrent се управляват от лицензен сървър на Embarcadero (ELS), или опционно FLEXnet Publisher. Този тип лицензиране осигурява на потребителя удобството да използват всеки продукт на Embarcadero, но той ще ползва лиценза само докато приложението е отворено. Този тип лицензиране следи броя на едновременно работещите с продукта потребители. Ако броят на работещите едновременно потребители превиши броя на закупените лицензи, на всеки следващ опит за стартиране на софтуера ще бъде отказано правото на достъп. Лицензите от тип Network Concurrent са валидни само в глобалния регион, в който са продадени и закупуването им се базира на договор. За допълнителна информация и уточняване на договорните отношения контактувайте с нас.
 • ToolCloud
  Embarcadero ToolCloud е олекотен софтуерен сървър , който осъществява централно управление на продуктите на Embarcadero. ToolCloud улеснява лицензирането, намалява цената за поддръжка на лицензите, и контролира достъпа чрез централизиране, виртуализиране и стандартизиране на средствата за доставяне на туловете и технологиите. Професионалистите за бази данни и приложните разработчици имат достъп до туловете при поискване, тогава когато са им необходими. Те могат да изпълняват множество версии на един софтуер, да адаптират проектите и пратформите така че да отговарят по-бързо на променящите се бизнес изисквания. 
  Научете повече за ToolCloud от брошурата на производителя: линк към брошурата 
 • Embarcadero All-Access
  Embarcadero All-Access е модел за лицензиране от тип „членство”, в който се включва достъп до набор продукти със специфицирано ниво (има 4 нива), както и поддръжка /support and maintenance/ с определен период на продължителност. За всяко от четирите нива може да се приложи един от типовете лицензиране: Workstation, Networked Named и Network Concurrent. Лицензите All-Access са постоянни /perpetual/ и може да се използват, инсталират и преинсталират дори ако годишното членство не се поднови след изтичане на срока му. 
  All-Access лицензите се управляват от All-Access сървър или ToolCloud.


Някои от продуктите на Embarcadero се разпространяват с опция за временни или постоянни лицензи. За подробна информация при лицензирането на даден продукт, моля контактувайте с нас.

Официален уеб сайт на Embarcadero
 

Copyright AIT SOFT Limited

България Македония