C++Builder и Delphi Starter

C++Builder и Delphi Starter
01 Февруари 2011

Embarcadero Technologies представи новите версии от фамилията продукти с названието Starter editions на C++Builder и Delphi за множество платформи на бази данни и разработване на приложения.

На 31 януари, 2011 Embarcadero представи C++Builder и Delphi Starter - нови версии на популярните продукти за разработване с ниска цена 
Новите версии от фамилията продукти с названието Starter на C++Builder и Delphi обезпечават  множество платформи на бази данни и разработване на приложения. Тези нови версии дават възможност на начинаещи разработчици, студенти и малки софтуерни фирми да придобият утвърдените и широко разпространени софтуерни средства за бързо разработване на пределно ниска цена.
Delphi, базиран на програмния език Object Pascal, е един от най-широко разпространените среди за разработване под Windows в света. Подобно на Delphi Starter, C++Builder Starter е една  RAD среда от ниско ниво, предназначена за разработчиците на C/C++. 

Изданията Starter на C++Builder и Delphi предлагат на потребителите основните IDE компоненти включително 32-bit собствен компилатор, дебъгер и библиотека с визуални компоненти (VCL) с възможност за бързо визуално изграждане на приложения за Windows с техники като drag-and-drop за Windows 7, Vista, XP и 2000. Новите версии предлагат също стотици компоненти за създаване на потребителски интерфейси, възможности за действие с докосване (touch-enablement), гридове, ленти с контроли от офис тип и други контроли за Windows; над  120 Internet протокол и Internet стандарти; IDE Insight, най-бързия начин да се откриват и изпълнят команди с един клек.
       
Цени и наличност
Изданията C++Builder и Delphi Starter са налични за електронна доставка с единична цена €199. Потребителите на предходно предлаганите Turbo продукти или всяко друго конкурентно средства за разработване, могат да ползват цени от €149 за Upgrade. Потребителите на продуктите от изанията Starter имат право на 100 € отстъпка от цената при upgradе към по-високите версии на продукта - Delphi XE Professional Upgrade from DelphiStarter и C++Builder XE Professional Upgrade from C++Builder Starter.
За допълнителна информация за новите Delphi и C++Builder Starter , вижте http://www.embarcadero.com/products/delphi/starter и http://www.embarcadero.com/products/cbuilder/starter.

Вижте видео материал за новия продукт на http://www.embarcadero.com/ch-e-video.php?file=72-5tM9R4p4VYIPs0enxBt55eBRQYEkn0op-HD.mp4&vid=584

 

Copyright AIT SOFT Limited

България Македония