FireMonkey in Action ONLINE!

FireMonkey in Action ONLINE!
21 Декември 2011

Online-Webinar технически сесии с много демонстрации вие ще се научите как да създавате зашеметяващи бизнес приложения с FireMonkey и да ги приложите към нови или съществуващи приложения. Регистрирайте се, за да осигурите вашето участие!

В тези технически сесии с много демонстрации вие ще се научите как да ...

Създавате зашеметяващи бизнес приложения с FireMonkey и да ги приложите към нови или съществуващи приложения

  • Създаване на едно приложение с цел да се изпълнява под Windows и OS X
  • Свързване на всеки визуален елемент и всеки тип данни чрез използване на LiveBindings

Session 1
21 December 2011

0600 San Francisco
1400 London
1500 Frankfurt / Paris
1700 Moscow
1930 Mumbai

 

 

 

Copyright AIT SOFT Limited

България Македония