FireDAC – Multi-Device Data Access

17 Март 2013

Новият продукт FireDAC, анонсиран наскоро от Embarcadero, е резултат от придобиването на компанията DA-SOFT, и тяхната успешната технология в продуктите AnyDAC.

 

Copyright AIT SOFT Limited

България Македония