XE6

08 Април 2014RAD Studio XE6 – Exclusive Preview Event

Вижте първото представяне на RAD Studio XE6, Delphi XE6 и C++Builder XE6, което Джон Томас и Марко Канту от Embarcadero ще направят за вас. Ще видите новите възможности за разработване с множеството платформи, обезпечени в ХЕ6 VCL/Windows и FM Applications Platform. Подгответе се за следващото по-високо ниво на разработваните от вас приложения.

Сряда, 16 април 2014

Четвъртък, 17 април  2014

Сесия 1:
0600 San Francisco
1400 London
1500 Frankfurt / Paris / Milan

Сесия 2:
1100 San Francisco
1900 London
2000 Frankfurt / Paris / Milan

Сесия 3:
0900 Tokyo
1000 Sydney

Запишете се тук!

http://forms.embarcadero.com/RADXE6Webinar4-16?elq=04d5d7034e154cc683d1d37f39aee575&elqCampaignId=1398

 

Copyright AIT SOFT Limited

България Македония