Delphi White Paper

08 Април 2014

Unit testing може да определи разликата между код, който е чист и може да бъде поддържан и такъв, който е невъзможно да се поддържа.

Unit Testing in Delphi White Paper

Unit testing
е важен въпрос. Много важен. Unit testing може да определи разликата между код, който е чист и може да бъде поддържан и такъв, който е невъзможно да се поддържа. Ползвайте материала (white paper) на Nick Hodges, който следва популярния уеб-бинар.

Свалете от тук

http://forms.embarcadero.com/DelphiUnitTesting2014WP?elq=04d5d7034e154cc683d1d37f39aee575&elqCampaignId=1398

 

Copyright AIT SOFT Limited

България Македония