Embrace and Extend:

08 Април 2014

Свържете Вашата инфраструктура към мобилни платформи – White Paper

Embrace and Extend: Свържете Вашата инфраструктура към мобилни платформи – White Paper

Тази техническа брошура с 42 страници обхваща един типичен сценарий в света на информационните технологии, включващ архитектура и техники за свързване със сървър за бази данни и предоставяне на данните от базата към различни front-ends с използване на различни технологии. Един сериозен принос към вашата технологична стратегия!

Свалете от тук

http://forms.embarcadero.com/RADinAction_Mobile_Infrastructure_Whitepaper?elq=04d5d7034e154cc683d1d37f39aee575&elqCampaignId=1398

 

Copyright AIT SOFT Limited

България Македония