Прекратено партньорство

28 Юни 2017

От 7 април, 2017 АИТ Софт Ембаркадеро прекрати нашия договор за дистрибуция с аргумент малки обеми на продажбите.

 

Copyright AIT SOFT Limited

България Македония