DB Optimizer XE

DB Optimizer XE
Embarcadero

Описание на продукта

Embarcadero® DB Optimizer™ XE осигурява хетерогенни средства, които максимизират производителността на приложенията и свързаните с тях бази данни като бързо откриват, диагностицират и оптимизират лошо-изпълнявания SQL.

Елиминира тесните места на изпълнение чрез визуални профилиращи ключови метрики от вътрешната работа на базата данни (CPU, I/O, wait times)

·         Свързва използването на ресурсите с точно определени запитвания и помага да се визуализира и настройва проблематичния SQL.

·         Елиминира тесните места в експлоатираните бази данни и приложения

·         Усъвършенства, тества, профилира и настройва изпълнението на SQL с единен, лесен за използване интегриран интерфейс за всички бази данни

Фамилията продукти съдържаща XE в названията на продуктите предлага уникални предимства на най-конкурентната цена:

·         Хетерогенно средство, което поддържа всички бази данни от единен интерфейс, включен в един продукт, един лиценз, една цена.

·         Средствата работят без да се инсталират локално; няма конфликт при работа на множество версии с Embarcadero® InstantOn™

·         Осигурено е централизирано управление на лицензите и разполагане на туловете с Embarcadero® ToolCloud™

DB Optimizer XE Enterprise включва DB Performance Center XE.

Ключови характеристики

·         Graphical visualization of wait-time analysis

·         Continuous profiling

·         Batch tuning of DML statements, stored routines, entire SQL files

·         Hint injection

·         SQL rewrites

·         Visual SQL Tuning (VST) diagrams

·         Advanced index analysis with recommendations

·         Robust reporting with execution statistics, profiling details, predicate analysis and explain plans

·         SQL stress testing

·         SQL IDE with code assist, error checking, debugging and real-time quick fixes

Поръчайте DB Optimizer XE

Свалете пробна версия

 

Copyright AIT SOFT Limited

България Македония