Adobe Acrobat Х Pro

Описание на продукта

  Основна функционалност

  • Унифицирайте широк диапазон от съдържание в един PDF портфейл
  • Получете помощ за защита на вашите документи
  • Лесно създавайте и проследявайте електронни формуляри
  • Управлявайте и проследявайте рецензии на електронни документи
  • Включете потребителите на Adobe Reader

 Подаване на професионални документи

С лекота организирайте съдържание от различни източници, включително документи, имейли, изображения, електронни таблици и уеб страници,
в един PDF портфейл с възможност за търсене и с компресиране за лесно разпространение. Използвайте професионално изработени шаблони, които може да бъдат маркирани с вашата фирмена емблема и цветове. Бързо интегрирайте съдържание, дефинирайте навигация и добавяйте ефектен външен вид за постигане на изчистена и ефективна комуникация с потребителя. Обменяйте информация с всеки чрез използване на безплатния Adobe Reader®.

Създаване и управление на формуляри

Опростявайте създаването и попълването на формуляри, за да анализирате и използвате данни по ефективен начин. Конвертирайте документи на Microsoft Word и Excel или такива, сканирани от хартиен носител, в PDF формуляри с автоматично разпознаване на полетата, които може да се попълват. Използвайте Adobe LiveCycle® Designer ES - инструмент за проектиране на професионално изглеждащи формуляри, включен в софтуера Acrobat 9 Pro* - за допълнително персонализиране и автоматизиране на динамични XML формуляри. Добавете функционалност на Acrobat за потребителите на Reader, така че практически всеки да може да участва в започнатите от вас работни потоци. Използвайте възможността за проследяване на формуляри, за да се види кой и кога ги е попълнил. И експортирайте с лекота данни в електронна таблица за анализи и отчети.

Управлявате рецензии на документи

Ускорявайте обмена на идеи с колеги, разширени екипи и клиенти. С помощта на лесни за управление електронни прегледи на документи участниците могат да виждат и използват коментарите на останалите рецензенти в процеса на тяхното обявяване, така че да намирате бързо подадената информация и да стигнете бързо до съгласието, необходимо ви за ефективното разработване и завършване на задачата. Позволявайте на практически всеки, който използва безплатния Adobe Reader, да участва в прегледите, и използвайте проследяването на формуляри, за да следите хода им и участието.†

Подпомагане на защитата на поверителна информация

Контролирайте достъпа и използването на PDF документите, задавайте права върху електронното съдържание и поддържайте целостта на документите. Задавайте разрешения за документи, за да указвате дали даден файл може да бъде отпечатван или променян. Използвайте пароли, за да ограничавате достъпа до документи. Използвайте инструментите за редакция, за да премахвате трайно поверителна информация. Подписвайте електронно и сертифицирайте документи, за да бъде проверено, че идват от надежден източник. Създавайте и използвайте многократно правила за защита на документите, за да управлявате стриктно кой може да печата, записва, копира или променя даден документ.

* Само за Windows®.
† За ad hoc разпространяване на формуляри и събиране на данни от най-много 500 човека.

 

Copyright AIT SOFT Limited

България Македония