DB PowerStudio for SQL Server

Описание на продукта

DB PowerStudio се предлага в две издания - за разработчици на бази данни и за администратори на бази данни:
- DB PowerStudio for SQL Server, Developer Edition;
- DB PowerStudio for SQL Server, DBA Edition

Средствата на продукта повишават Вашите възможности за администриране и разработка до следващо по-високо ниво чрез:

- Пълно-функционална SQL IDE, която ще Ви помогне да пишете по-бързо качествен SQL код;
- Визуално да откривате и да намирате най-доброто решение за проблематичните опашки от запитвания;
- Единен интерфейс за работа с множество версии и бази данни на SQL Server;
- Гъвкаво анализиране, което обезпечва работоспособност на базата данни

Можете да го тествате просто като свалите 14-дневна опитна версия.

До 30 юни 2011 г. продуктът DB PowerStudio for SQL Server, Developer Edition се предлага на притежателите на Delphi/C++Builder/RAD Studio XE Ent & Arch на промоционалната цена от 595€ без включен ДДС.

Ключови характеристики

Продукти, включени в DB PowerStudio for SQL Server, Developer Edition
Rapid SQL for SQL Server Professional Edition - за да можете по-бързо да  пиешете качествен SQL код;
DB Change Manager for SQL Server Professional - за да улесните и автоматизирате критичните процеси на промените в базите данни;
DB Optimizer for SQL Server Professional - за предотвратяване, откриване и отстраняване на проблеми с производителността на базата данни чрез визуално профилиране и настройка на SQL;
 
Продукти, включени в DB PowerStudio for SQL Server, DBA Edition:
DBArtisan for SQL Server Workbench - за управление на бази данни, включващ изчерпателни графични редактори и wizards за увеличение производителността, рационализиране и автоматизиране на рутинните задачи, както и намаляване на грешките при управление на големи и сложни бази данни;
Rapid SQL for SQL Server Professional - за да можете по-бързо да  пиешете качествен SQL код; ;
DB Change Manager for SQL Server Enterprise - за опростяване, автоматизацията и отчети относно промените в базите данни; управление и синхронизация на промените в базите данни между развойна, тестова и продукционна бази.
DB Optimizer for SQL Server Professional - предотвратяване, откриване и отстраняване на проблеми с производителността на базата данни чрез визуално профилиране и настройка на SQL;

Поръчайте DB PowerStudio for SQL Server

Свалете пробна версия

 

Copyright AIT SOFT Limited

България Македония