F-Secure Policy Manager

F-Secure Policy Manager
F-Secure

Описание на продукта

Администраторът може да извършва автоматични
отдалечени инсталации, да конфигурира и ъпдейтва приложенията. Също така има възможност да
контролира програмите на всяка машина в мрежата като по този начин дори сигурността на лаптопите е
гарантирана. В допълнение, може също да наблюдава цялостното състояние на мрежата, генерирайки
пълни доклади за статуса на сигурността и прихванатите вируси.

 

Ключови характеристики

F-Secure Business Suite предлага всичко необходимо за защита на корпоративната мрежа от вируси,
троянски коне, спам, червеи и неоторизиран достъп. Пакетът предоставя защита за всяка машина от
корпоративната мрежа: настолни компютри и лаптопи, файлови сървъри, пощенски сървъри под Windows
(MS Exchange) и Linux, както и защита за входа на мрежата. Всеки от продуктите, включени в F-Secure
Business Suite, има възможност за централизирано управление с помощта на най-мощното средство FSecure
Policy Manager.
В пакета са включени следните продукти:
Защита за настолни компютри и лаптопи
F-Secure Client Security
F-Secure Anti-Virus for Workstations
Защита за сървъри
F-Secure Anti-Virus for Windows Servers
F-Secure Anti-Virus for Citrix Servers
Защита за пощенски сървъри и филтриране на интернет трафика
F-Secure Internet Gatekeeper for Linux
F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange with Spam Control
Средство за централизирано управление
F-Secure Policy Manager

Поръчайте F-Secure Policy Manager

Свалете пробна версия

 

Copyright AIT SOFT Limited

България Македония