RAD Studio XE

Описание на продукта

Embarcadero RAD Studio XE предоставя пълен комплект от средства и представлява най-бързата среда за визуално изграждане на графичен потребителски интерфейс /GUI-intensive/, както и приложения за обработка на данни в среда на Windows, .NET, PHP и Web. RAD Studio включва Delphi®, C++Builder®, Delphi Prism, and RadPHP™, с което позволява на разработчиците 5 пъти по-бързо да създават своите приложения за Windows и Web платформи, като обезпечава собствени средства за интеграцията с най-разпространените бази данни.

Със закупуване на RAD Studio XE потребителят получава възможност да ползва предходните версии на  Delphi (7, 2007-2010), C++Builder (6, 2007-2010), Delphi Prism (2009-2011) без допълнително заплащане

RAD Studio включва:

 • Delphi и C++Builder за бързо разработване на високо-производителни приложения за Windows 
 • Delphi Prism за бързо разработване на приложения за .NET и т.н. Mono приложения, които могат да бъдат комилирани за Windows, Linux и Mac OS X 
 • RadPHP™ - цялостен набор средства за разработване на PHP IDE и единственото решение за бързо drag-and-drop визуално разработване на приложения за web с PHP.

RAD Studio XE е наличен като Professional, Enterprise и Architect. За детайли относно функциите, обезпечени в различните издания, вижте материалите на производителя от страниците Product Editions и Feature Matrix.

Важно !!! Embarcadero обяви краен срок 31 декември 2010 г. и последен шанс да използвате притежаваният от Вас лиценз от версия 2006 за подновяване към продукт от версията XE с цени за Upgrade.

Ключови характеристики

Ключови характеристики на RAD Studio за разработване под Windows

 • Бърз дизайн чрез drag-and-drop
 • Наличност над 500 VCL контроли
 • Вградена поддръжка при жестикулиране и движение с ръка dbExpress с поддържане на 9 от най-разпространените бази данни
 • Поддържа DataSnap с многослоен /n-tier/ среден слой чрез JSON, REST, HTTP, HTTPS, COM, и XML
 • Позволява създаване от един и същ сорс код на приложения за Windows 2000, XP, Vista, и Windows 7.

Ключови характеристики на RAD Studio за разработване с .NET

 • Вградени .NET приложения и крос-платформени Mono приложения, които могат да бъдат изпълнявани под Windows, Linux и Mac OS
 • Лесно усвояване на езика за програмиране на Delphi Prism
 • Вградени DataSnap .NET клиенти за свързване със средния multi-tier слой на Delphi и C++Builder
 • Разработване чрез ASP.NET и Silverlight

Ключови характеристики на RAD Studio за Web разработване с PHP

 • Напълно обезпечена интегрирана среда за разработване с PHP , включваща editor, debugging и profiling
 • Визуално изграждане на приложения с PHP и HTML Над 150 визуални PHP компоненти
 • Визуално изграждане на динамични Web front-end приложения за Delphi и C++Builder DataSnap сървъри и разполагането им на Windows и Linux

Поръчайте RAD Studio XE

Свалете пробна версия

New Delphi XE and C++Builder XE with an expanded developer toolbox, cloud and multi-tier

AitSoft

 • New tools for build automation, profiling, logging, version control, and text compare
 • Cloud computing support for Windows Azure data and Amazon EC2 deployment
 • New DataSnap features including creating servers using C++Builder, new wizards, RESTful server support, encryption and compression
 • New RadPHP added to RAD Studio for Web and Facebook app development

  AitSoft

  • Complete PHP coding environment and IDE with editor, debugger profiler and more
  • RadPHP component library delivering the only drag-and-drop visual development experience for PHP
  • Facebook components to speed development of social networking apps with PHP
  • Create client apps with RadPHP that connect to DataSnap servers created with Delphi and C++Builder

  New Delphi Prism XE for .NET and cross-platform Mono development

  AitSoft

  • Create .NET and Mono apps and deploy to Windows, Linux and Mac OS X
  • New subversion integration in the Delphi Prism IDE
  • Create .NET DataSnap client apps
  • Work with the latest .NET technologies including .NET 4.0, Silverlight and ASP.NET for rich application and web development

  RAD Studio XE2

  AitSoft

   

  Copyright AIT SOFT Limited

  България Македония