Продукти

Heterogeneous, On-Demand Tool Chest
All-Access XE

On-demand, heterogeneous tool chest

Design and Architecture Tools
Embarcadero ER/Studio

ER/Studio е най-бързия, лесен и най-колаборативния начин за професионалистите по моделиране на данни да изграждат и поддържат бази данни от корпоративен клас и хранилища на данни. ER/Studio установява нови стандарти за управление на данните. ER/Studio дава възможност на професионалистите по бази данни по-лесно да споделят документи, публични модели и метаданни.

ER/Studio Team Server Core

Enterprise model and metadata collaboration for context, consistency, and compliance

Repository for ER/Studio

Version control for real-time data and business process collaboration

MetaWizard

Cross-platform metadata integration

Software Architect

Visually analyze, design, and implement software with UML support

ER/Studio® Business Architect

Integrated business process and conceptual relationship mapping

Application Development
Appmethod

Бързо изграждане на приложения за Android, iOS, Windows and OS Х

RAD Studio 10.2 Tokio

RAD Studio™ 10.2 Tokio осигурява най-бързият начин да създадете и обновите приложения с богати данни, висока степен на свързаност във визуална среда Windows 10, Mac, Mobile, IoT и много други с използване на езика Object Pascal и C++. Бързо и лесно вашите приложения стават готови за потребителите на Windows 10 с разширените възможности на функционалността на Windows 10 каквито са новите Windows 10 VCL Controls, VCL и FMX UI Styles, и UWP (Universal Windows Platform) услуги като известявания.

Delphi

Фамилия продукти за бързо разработване на приложения.

RAD Studio 10.2

RAD Studio 10.2

C++Builder 10 Seattle

C++Builder® 10 Seattle осигурява най-бързият начин да създадете и обновите приложения с богати данни, висока степен на свързаност във визуална среда Windows 10, Mac, Mobile, IoT и много други с използване на стадартния език C++. is the fastest way to build and update data-rich, hyper connected, visually engaging applications for Windows 10, Mac, Mobile, IoT and more using Standard C++. С него бързо и лесно обновявате Quickly VCL и FMX приложения за Windows 10 с новите Windows 10 VCL Controls, Styles, и компонентите за услуги Universal Windows Platform.

Delphi 10.1 Berlin

Delphi 10.1 Berlin осигурява най-бързият начин да създадете и обновите приложения с богати данни, висока степен на свързаност във визуална среда Windows 10, Mac, Mobile, IoT и много други с използване на езика Object Pascal. Имате визуална среда, с която бързо и лесно обновявате Quickly VCL и FMX приложения за Windows 10 с новите Windows 10 VCL Controls, Styles, и компонентите за услуги Universal Windows Platform.

JBuilder®

Най-бързата среда за разработване на корпоративни приложения с Java™

Database Management & Development
DBArtisan® XE

DBArtisan® XE Цялостно администриране на хетерогенни бази данни от единен интерфейс

DB PowerStudio for SQL Server

DB PowerStudio for SQL Server е интуитивен, високо производителен набор средства, които допълват SSMS с възможност за осъществяване на критични за базите данни функции като управление на промените както и оптимизиране и настройване на SQL.

Performance Optimization
DB Optimizer XE

Профилиране, настройка и мониторинг на бази данни от множество различни платформи

Embedded & Workgroup DBMSes
InterBase XE3

Highly scalable, powerful, embeddable database

ER/Studio Add-on Products
- Universal Data Models

ER/Studio Universal Data Models help data professionals reduce development time, improve consistency and standardization while achieving high quality models

 

Copyright AIT SOFT Limited

България Македония