Форма за поръчка

Моля изберете продукта и посочете в прозореца за допълнителни изисквания относно: изданията на продукта, от който се интересувате; желаете ли доставка на оригинален дистрибутив на производителя и др.

Ако притежавате предходно закупени продукти на Embarcadero/Borland, моля да ги укажете, за да преценим дали имате възможност и да Ви предложим да закупите продукта на редуцирани цени - Upgrade.

Доставките се осъществяват по електронен път чрез един e-mail, който ние ще Ви препратим в оригинал на указания от Вас електронен адрес. В електронното съобщение производителят предоставя информация за серийният номер за регистрация на продукта и указания за сваляне на дистрибутив за инсталиране на продуктите.

Ако желаете да Ви доставим оригинален дистрибутив, записан на технически носител, срещу допълнително заплащане, моля отбележете това в полето допълнителни изисквания.

След като получим Вашата заявка, ще изготвим и ще Ви изпратим подробна ценова оферта.

 

Информация за продукт
Продукт:
 
Допълнителни изисквания:
Лична информация
Вашето име:
 
Телефон:
 
E-mail:
Фирмени данни
Име на фирма:
Град:
Адрес:
ЕИК:
ИН по ДДС:
МОЛ:
Допълнителна информация
Допълнителна информация:
 

Copyright AIT SOFT Limited

България Македония